Komputerowe badania stóp

Co to są komputerowe badania stóp?

Każdy wyrób naszych wkładek ortopedycznych Insole4Foot® jest poprzedzony komputerowymi badaniami stóp i postawy ciała, ponieważ oceniać postawę pacjenta należy holistycznie. Wykonujemy także kompleksowe badania celem konsultacji całej postawy ciała np. analiza pleców za pomocą urządzenia Spine 3D. Dzięki możliwościom, jakie daje nam diagnostyka komputerowa stóp, wykonujemy na najwyższym poziomie indywidualne wkładki ortopedyczne dla dzieci, dorosłych, jak również sportowców.

Skanowanie stóp 2D

Zawsze wykonujemy komplet badań komputerowych:

1. Badanie Podoscanem 2D

Podoscan 2D Foot Cad to komputerowy podoskop do oceny podeszwowej strony stóp. Zaawansowane narzędzie do cyfrowej analizy śladów podeszwy.

W tym samym czasie można przeprowadzić automatyczne bądź manualne pomiary kątów i osi, identyfikowanie i oznakowanie bezpośrednio na zdjęciu pacjenta stopy punktów spustowych.

Urządzenie pracuje w oparciu o rozwiniętą metodę podoskopową. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu, wraz z obserwacją sfer nośnych) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy.

Pozwala to na rzetelną ocenę stanu funkcjonalnego stopy. Obraz na ekranie komputera może być obserwowany, dzięki czemu można łatwiej wnioskować o przyczynach istniejących stanów chorobowych.

2. Badanie na platformie baropodometrycznej FreeMED

Na platformie FreeMED możemy wykonać badania:
  • statyczne rozkładu nacisku
  • dynamiczne rozkładu nacisku
  • równowagi (posturograficzne)
  • ćwiczenia z biofeedbackiem dla pacjenta

Badanie rozkładu sił nacisku na podłoże (którą częścią stopy badany mocniej naciska podczas stania i chodu) na platformie baropodometrycznej FreeMED Professional

3. Skan stopy lub wycisku / odbicia na Podoscan 3D

Urządzenie pozwala zeskanować stopę w 3D oraz zeskanować „odgniot” stopy wykonany w piance poliuretanowej.

Innowacyjne urządzenie umożliwiające skanowanie/badanie stóp pod wykonanie profesjonalnych, indywidualnych wkładek korekcyjno-ortopedycznych.

Uzyskane w takich warunkach wyniki zachowują doskonałą jakość. Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego.

Szeroki zakres zastosowania wyników badania pozwalają ocenić:

  • analizę statyczną i dynamiczną rozkładu nacisku na podeszwowej stronie stóp
  • szczegółową ocenę charakterystyki typologicznej stóp, z wyszczególnieniem obszarów anatomicznych stopy
  • wspomagane komputerowo badanie antropometryczne
  • pełną analizę chodu i biegu przy automatycznej identyfikacji stron ciała i faz ruchu
  • videografię – analizę obrazu, zarówno stóp jak i całej postawy

Zapisz się na komputerowe badanie stóp

Centrum Medyczne KOORDYNACJA

ul. Kielecka 90

26 – 612 Radom

telefon: 660 404 464
(nr wewnętrzny 3)

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 8 – 20

sobota – niedziela: nieczynne

Indywidualne i spersonalizowane Wkładki Ortopedyczne 3D

Insole4Foot®

Projektowane komputerowo, wykonane techniką frezowania w materiale wielowarstwowym

Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM